Mikä on
Kieli, mieli, luke­minen?

Kieli, mieli, lukeminen -ohjelma kutsuu mukaan innostumaan, iloitsemaan ja vahvistamaan lukutaitoa ja kielitietoista oppimisen yhteisöä.

Kehittämis­teemat

Valmennus­ohjelma

Kielitietoinen koulu -valmennusohjelma tukee opettajien osaamista lukutaidon vahvistamisessa ja kielitietoisen oppimisyhteisön rakentamisessa syksyn 2022 aikana.

Luku­festarit

Iloitaan ja nautitaan yhdessä lukemisesta eri tavoin

LUKITUKI

Oikeus oppia -hankkeen kehittämän maakunnallisen Lukitaitojen seurannan mallin tarkoitus on yhtenevin käytäntein seurata lasten taitoja, tunnistaa tuen tarpeet ajoissa ja arvioida, miten tukitoimet ovat auttaneet.

Vanhem­mille

Kieli, mieli, lukeminen on syksyllä 2022 käynnistyvä lukuiloa ja -taitoa tukeva ohjelma Kanta-Hämeessä.

DIGI­SISÄLLÖT

Kieli, mieli, lukeminen -ohjelman osana tuotetaan opettajien työn tueksi materiaaleja, joita jokainen voi hyödyntää oman osaamisen vahvistamisessa ja työskentelyssä oppilaiden kanssa. Saat ladattua materiaalit sivustolta käytettäväksesi omassa työssäsi.

Lukupuu

Haluatko olla mukana kehittämässä lukupuuta ja lasten sekä nuorten kasvua lukeviksi aikuisiksi?

Mikä on Kieli, mieli, lukeminen?

Lukutaito ja kieli ovat oppimisen perusta. Kielen kehitys alkaa lapsena ja jatkuu aikuisuuteen asti. Oppiminen edellyttää lukutaidon erilaisia osa-alueita, jotka kehittyvät kouluiässä. Kieli, mieli, lukeminen -ohjelman tavoitteena on kaikkien lasten ja nuorten lukuinnostuksen, motivaation ja lukutaidon kehityksen edistäminen. Päämääränä on kielitietoinen koulu, jossa jokaisella opettajalla on keinoja tukea lapsia ja nuoria oppimaan eri oppiaineissa käsiteltäviä aiheita.

Kieli, mieli, lukeminen -ohjelma tarjoaa keinoja syventää omaa osaamista ja pedagogisia työtapoja arjessa. Ohjelman perustana on kansallinen lukutaitostrategia. Rahoittajana on opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -hanke.