INNOSTU, ILOITSE JA VAHVISTU!

Lukeminen on tärkeä taito. Lukeminen voi myös tuoda paljon iloa ja merkityksellisyyttä elämään.

ENNEN KOULUN ALKUA

Varhaiskasvatuksessa lapsi oppii kieltä yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Positiivinen, hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri tukee kielen oppimista. Varhaiskasvatuksen kasvattaja tukee lasten vuorovaikutussuhteita auttaen lasta saamaan ystäviä ja pääsemään mukaan leikkeihin sekä toimintoihin. 

LUETAAN KOULUSSA

Kieli ja lukutaito ovat oppimisen perusta. Kielen kehitys alkaa lapsena ja jatkuu aikuisuuteen asti. Oppiminen edellyttää lukutaidon erilaisia osa-alueita, jotka kehittyvät kouluiässä.

NUORET

Tavoitteena on innostaa nuoria aktiivisina monilukutaidon osaajina. Kouluissa, kirjastoissa, nuorisotiloissa, lukutapahtumissa, kaduilla ja ostoskeskuksissa kokeillaan erilaisia lähestymistapoja nuorten tavoittamiseksi.

aikuiset lukijat

Lukutaito on jatkuvaa elinikäistä oppimista ja lukutaidon harjoittamista. Kansallisen lukutaitostrategian tavoitteena on löytää keinot erityisesti heikosti lukevien lukutaidon tukemiseen.

Ikäihmiset lukevat

Monipuolisten lukutaitojen kehittäminen tukee aktiivista vanhuutta ja osallisuuden kokemusta. Lukutaito on osa elinikäistä oppimista ja edellyttää lukemisen harjoittamista läpi elämän.

MONEN­LAISET LUKIJAT

Ihmiset ovat erilaisia lukijoita. Eri ikäisillä lukijoilla on erilainen lukutaito. Ihmisiä kiinnostavat erilaiset aiheet ja aikamme on tuonut erilaisia tapoja lukea. Kirjat, lehdet ja muu luettava aineisto on eri tavoin ihmisten saatavilla.

KOKO KAUPUNKI LUKEE

Lukeva kunta kokoaa erilaisten toimijoiden voimat lukutaidon edistämiseksi. Lukutaito on yhteinen asia. Lukutaitotyötä tehdään kaikenikäisten parissa. Lukutaitotyössä huomioidaan myös lukemisessa tukea tarvitsevat erilaiset asukkaat.

Lukutaitotyö on suunnitelmallista lukutaidon oppimisen ja kirjallisuuden sekä muiden aineistojen saavutettavuuden lisäämistä. Lukutaitotyö on hallinnonalojen välistä yhteistyötä, ja sen tavoitteita johdetaan ja arvioidaan yhteistyössä.

Erilaiset yhteistyökumppanit ovat lämpimästi tervetulleita mukaan lukutaitotyöhön.

Kieli, mieli, lukeminen -ohjelma kutsuu mukaan innostumaan, iloitsemaan ja vahvistamaan lukutaitoa ja kielitietoista oppimisen yhteisöä. Iloitaan ja nautitaan yhdessä lukemisesta eri tavoin.