aikuiset lukijat

Lukutaito on jatkuvaa elinikäistä oppimista ja lukutaidon harjoittamista. Kansallisen lukutaitostrategian tavoitteena on löytää keinot erityisesti heikosti lukevien lukutaidon tukemiseen. Aikuisten lukutaito luo turvallisuutta ja vahvistaa demokratiaa, osallisuutta ja kulttuuria. Lukemisella ja lukutaidolla on havaittu lisäksi erityisiä hyvinvointivaikutuksia. Aikuisten lukutaitoon on yhteydessä erityisesti koulutus ja ikä. Pelkän perus- tai toisen asteen koulutuksen suorittaneet ja vanhimmat työikäiset aikuiset kohtaavat lukiessaan haasteita muita enemmän. Pyritään siis luomaan elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia myös vähän koulutetuille ja työttömille.