Ikäihmiset lukevat

Monipuolisten lukutaitojen kehittäminen tukee aktiivista vanhuutta ja osallisuuden kokemusta. Lukutaito on osa elinikäistä oppimista ja edellyttää lukemisen harjoittamista läpi elämän. Lapsena tai nuorena alkanut lukuharrastus luo vankan pohjan hyvälle lukutaidolle, mutta lukuinnostus voi viritä myös aikuisuudessa. Ikäihmiset ovat perinteisten medioiden aktiivisimpia lukijoita, mutta myös digitaitojen kartuttaminen on osallisuuden kokemisen kannalta tärkeää. Lukemisen tavat saattavat iän myötä muuttua. Hidasteita voivat tuoda näkökyvyn, keskittymiskyvyn tai muistin heikkeneminen, mutta esimerkiksi selkoaineistot ja äänikirjat voivat tukea lukuharrastusta myös vanhuudessa.

Yhdessä lukeminen voi olla mieluisa eri ikäisten asukkaiden puuha. Lukumummit ja -vaarit ovat pidettyjä vieraita kouluissa.