ENNEN KOULUN ALKUA

Koulupolun alkutaipaleella vuorovaikutustilanteet, loruttelu ja lastenkirjojen säännöllinen lukeminen tukevat lapsen kielellistä kehitystä ja kartuttavat sanavarastoa sekä lisäävät empatiakykyä. Satujen hyödyntäminen osana alkuopetuksen arkea ruokkii lukuiloa. Satujen ympärille voi rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia integroimalla niitä taito- ja taideaineisiin. 

Mikäpä olisikaan parempaa kuin lukea tarinaa itse tekemälle pehmolelulle tai lähteä nukketeatterin maailmaan satujen siivittämänä? Kielen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita sekä ilmaisee itseään vuorovaikutustilanteissa. Tutkimuksissa on todettu, että erityisesti alkuopetuksen luokilla lukutaito ruokkii lukuharrastusta.

Kirjojen ja tarinoiden avulla käsitellään tunne- ja kaveritaitoja, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Kieli, mieli, lukeminen -ohjelma tarjoaa esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille mahdollisuuden kehittää uusia keinoja tukea lapsia lukutaidon ja -ilon parissa, kenties esimerkiksi oman lukuilon pedagogiikan.

Lukutaidon kehittymisen tukeminen ennen koulun alkua