LUETAAN KOULUSSA

Kieli ja lukutaito ovat oppimisen perusta. Kielen kehitys alkaa lapsena ja jatkuu aikuisuuteen asti. Oppiminen edellyttää lukutaidon erilaisia osa-alueita, jotka kehittyvät kouluiässä.

Kieli, mieli, lukeminen – ohjelman tavoitteena on kaikkien lasten ja nuorten lukuinnostuksen, motivaation ja lukutaidon kehityksen edistäminen. Päämääränä on kielitietoinen koulu, jossa jokaisella opettajalla on keinoja tukea lapsia ja nuoria oppimaan eri oppiaineissa käsiteltäviä aiheita.

Lukeminen yhdessä voi luoda uudenlaisia yhdessä olemisen tapoja. Kieli, mieli ja lukeminen -ohjelma innostaa löytämään lukuystäviä ja aikaa yhdessä lukemiselle eri ikäisten kanssa. Koulumummit ja -vaarit ovat rakastettuja vieraita koulussa.

Lukitukimalli

Hämeenlinnassa on otettu käyttöön lukutaidon kehityksen seurannan malli, jonka tarkoitus on seurata lasten ja nuorten lukutaidon kehitystä, tunnistaa kehitykseen liittyvä tuen tarve ajoissa ja arvioida tukitoimien vaikuttavuutta.

VANHEMMAT

Myös koululaiselle on tärkeää, että vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsensa lukemaan oppimisesta. On tärkeää, että vanhemmat tukevat lapsensa lukutaidon kehittymisessä kannustamalla joskus sinnikkyyttäkin vaativaan harjoitteluun.

Myös koululaiset kaipaavat yhteisiä lukuhetkiä. Yhdessä lukeminen luo läheisyyttä ja tarjoaa ilahduttavia yhteisiä lukukokemuksia. On tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus löytää itselleen kiinnostavaa luettavaa. Yhteiset kirjastokäynnit luovat perustuksen elinikäiselle lukuharrastukselle.

Lukumummit ja vaarit

Lukumummit ja -vaarit ovat varttuneempia vapaaehtoisia, jotka vierailevat kouluilla koulupäivän aikana. Kahdenkeskisillä lukutuokioilla lapsilla on mahdollisuus vahvistaa lukemisen ensitaitoja ja herätellä lukuinnostusta yhdessä lukumummin tai -vaarin kanssa turvallisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä. Toiminta on tarkoitettu 2.–6. -luokkien oppilaille. Lukumummi tai -vaari ja lapsi tapaavat noin 10 kertaa.

Toimintaa toteuttavat yhteistyössä Niilo Mäki Instituutti ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kanta-Hämeen piiri. Lukumummit ja -vaarit saavat vapaaehtoistehtäväänsä lyhyen koulutuksen sekä tuen ja ohjauksen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Suvi Hietaniemi
MLL Hämeen piiri ry

044 599 0581

Lisätietoa:

https://hameenpiiri.mll.fi/kouluille/lukumummi-ja-vaari-toiminta/
www.lukumummitjavaarit.fi