Luku­taidon kehityk­sen seuranta

Hämeenlinnan kouluissa kartoitetaan koko ikäluokan lukutaidon kehityksen vaihe vuosiluokilla. Aineisto kerätään äidinkielen tunneilla.

Laaja-alainen erityisopettaja vastaa seurannan koordinoimisesta koulussa.

1. ja 2.

Lukivalmiuksien alkukartoitus

Lukusujuvuuden ja kirjoittamisen kartoitus

Välineet:

NMI Alakoulun Digilukiseula
NMI LukiMat

3. ja 5.

Lukusujuvuuden, luetun- ymmärtämisen ja kirjoittamisen kartoitus

Lukusujuvuuden ja kirjoittamisen kartoitus

Välineet:

NMI Alakoulun Digilukiseula

7.

Lukusujuvuuden, luetun- ymmärtämisen ja kirjoittamisen kartoitus

Välineet:

NMI Yläkoulun Digilukiseula

Luku­taidon kehityk­sen yksilöl­linen tuki

Kun oppilaalla on viitteitä lukutaidon kehitykseen liittyvästä tuen tarpeesta tai lukivaikeudesta, toimitaan seuraavasti:

kartoitus

Lukivalmiudet

Tekninen lukutaito ja lukusujuvuus

Luetun ymmärtäminen

Oikeinkirjoitus

tukitoimien suunnittelu

Luku- ja kirjoitustaidon kehityksen tuki

Lukuilo ja motivaatio

Opiskelustrategiat

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tuki

Vanhempien tuki

oppimis­suunnitelma

Tukitoimien ja seurannan kirjaaminen oppimissuunnitelmaan

tukitoimien toteutus ja seuranta

Tukitoimien ja seurannan kirjaaminen Wilmaan

Yhteistyö luokan- / aineenopettajien ja vanhempien kanssa