Monen­laiset lukijat

Ihmiset ovat erilaisia lukijoita. Eri ikäisillä lukijoilla on erilainen lukutaito. Ihmisiä kiinnostavat erilaiset aiheet ja aikamme on tuonut erilaisia tapoja lukea. Kirjat, lehdet ja muu luettava aineisto on eri tavoin ihmisten saatavilla.

Koko kaupunki lukee -työskentelyssä vahvistamme erilaisia lukemisen mahdollisuuksia. Vahvistamme monenlaisten lukijoiden kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista. Edistämme aineistojen saatavuutta ja yhdessä lukemisen tapoja. Työskentelemme lukuilon herättämiseksi ja lukemisen mahdollisuuksien lisäämiseksi tunnistamalla esteet ja lievittämällä niitä.