Monen­laiset oppi­jat

Monikielisyys ja -kulttuurisuus on rikkaus. Kasvatuksessa ja opetuksessa huomioidaan lasten ja nuorten monikielisyys ja se, että he voivat samaan aikaan omaksua useita eri kieliä. Kotien tavat käyttää kieltä ja olla vuorovaikutuksessa vaihtelevat. Lapsilla, jotka kasvavat monikulttuurisessa ympäristössä ja rakastavat kirjoja, on avain rajattomaan tietoon.

Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta tehdään varhaiskasvatuksessa näkyväksi yhteistyössä huoltajien kanssa. Tämä tukee osaltaan lasten kielellisten identiteettien kehittymistä. Monikulttuurisessa ympäristössä kasvavissa lapsissa ja nuorissa on tärkeää synnyttää rakkaus kirjoja ja erilaisia lukutapoja kohtaan. Lukutaito on ikkuna kielelliseen ja sosiaaliseen yhteisöön, jossa lapset ja nuoret elävät.

Kieli, mieli, lukeminen -ohjelman avulla tarjotaan lapsille ja nuorille enemmän lukemista niin digitaalisissa ympäristöissä kuin kouluissa ja kirjastoissa.

Monenlaisten oppijoiden lukutaidon ja -ilon tukemisen keinot